Penarafan Pemidato (18 Tahun Ke Atas)
Pemidato Gred 1-8

Penarafan Pemidato melalui Ujian Penarafan merupakan sebahagian daripada aktiviti Kelas Pengucapan Awam (diadakan 2 kali setahun di semua cawangan KEPENTAS).

Gred 1-4 dibuka juga kepada bukan ahli melalui Program Online Coaching. RM 300 untuk setiap Gred. Ujian Penarafan perlu diambil di dalam kelas biasa dan bukan secara online. Sila rujuk risalah di bawah untuk butir-butir lanjut.

Penarafan Pemidato Muda (12-20 Tahun)
Pemidato Muda Gred 1-3

Sila rujuk Program Pemidato Muda

Sila rujuk file di bawah untuk maklumat lengkap:

Sistem Penarafan Pemidato